Jdi na obsah Jdi na menu
 


Topení a komíny

19. 11. 2019

Topení a komíny

 

Začala topná sezóna a s ní číhá na majitele nemovitostí nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti. Nezapomínejme proto na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně tak jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky!

 

Od počátku roku ke konci měsíce září evidují hasiči na okrese Bruntál 14 požárů komínových těles. Majitelé, kteří neprokázali hasičům kontrolu a čištění spalinové cesty, byli pokutováni v přestupkovém řízení a do provedení revize spalinové cesty odbornou osobou (revizním technikem komínů), jim bylo zakázáno komín užívat.

 

Povinnosti při údržbě spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:

 • zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
 • zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny
  do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
 • zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
 • zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 • zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými
  a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
 • zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

 

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osobakterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví. Seznam kominíků můžete nalézt např. na webových stránkách Společenstva kominíků ČR.

 

Revize spalinové cesty se provádí:

 • před jejím uvedením do provozu,
 • při každé stavební úpravě komína,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 • před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. Seznam revizních techniků můžete rovněž nalézt
např. na webových stránkách Společenstva kominíků ČR.

Čištění spalinové cesty

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví.

Zejména z důvodu řešení problémů s vyskytujícími se tzv. „falešnými kominíky“, tj. aby se předešlo situacím, kdy lidé „naletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, byla vytvořena databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo
MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese
http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

Tabulka lhůt pro čištění a kontroly spalinových cest podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.,
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů.

 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

 
 

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

 

pevné

kapalné

plynné

 

celoroční provoz

sezónní provoz

celoroční provoz

sezónní provoz

 

do 50 kW včetně

čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

 

kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

 

nad 50 kW

čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců
v kalendářním roce.

 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.

 

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

 

 

 

Text, foto:

HZS MSK, ÚO Bruntál, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

 

 

 

 

 
 

 

PortrétKontakt

Obec Dolní Moravice

Dolní Moravice 40

554273296, 554273316

sekretariat@obecdolnimoravice.cz

OdkazyStatistiky

Online: 8
Celkem: 626824
Měsíc: 14591
Den: 414