Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krizové opatření od neděle 27. prosince – školy a školská zařízení

28. 12. 2020

Krizové opatření od neděle 27. prosince – školy a školská zařízení

Vláda České republiky přijala krizové opatření, kterým omezila přítomnost žáků a studentů ve školách a školských zařízeních s účinností od neděle 27. prosince 2020 do neděle 10. ledna 2021 včetně.

Vysoké školy

Je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Je zakázáno poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání.

Střední a vyšší odborné školy

Je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

Případná prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

Základní školy

Je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

 • základní školy při zdravotnickém zařízení,
 • dětí v přípravné třídě,
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),

Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Základní umělecké školy, jazykové školy

Je zakázána osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Státní jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 osob.

Střediska volného času

Je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Školní kluby, školní družiny

Je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Školská výchovná a ubytovací zařízení

Je zakázáno poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát),s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky. Jsou zakázány školy v přírodě a školní výlety.

 

Ve všech školách a školských zařízeních nesmí být součástí vzdělávání zpěv ani sportovní činnosti, s výjimkou:

a) mateřských škol,

b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je uvedená činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,

 

Do všech škol a školských zařízení je možný vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

pdfÚplné znění krizového opatření

 
 

 

PortrétKontakt

Obec Dolní Moravice

Dolní Moravice 40

554273296, 554273316

sekretariat@obecdolnimoravice.cz

OdkazyStatistiky

Online: 4
Celkem: 626556
Měsíc: 14513
Den: 439